Eindelijk……Senna is loops!

Afgelopen zaterdag (10 maart) is Senna eindelijk loops geworden. Het heeft even op zich laten wachten maar de fokplannen krijgen nu echt vorm. A.s. zaterdagochtend gaan we voor het eerst Progesteron prikken. Na ongeveer 3 uur krijgen we het resultaat. Bij een waarde boven de 8 ng/ml moet de dekking plaatsvinden. Door het progesteron gehalte exact te meten (kwantitatieve bepaling, met behulp van de Immulite®) kan voor de hond het juiste dektijdstip bepaald worden. Naar verwachting gaat de dekking ergens volgende week plaatsvinden. Een spannende tijd staat ons te wachten en hopelijk uiteindelijk met een prachtig resultaat.